Main ฉะ แฉ ฉาว นักการเมืองไทย 1

ฉะ แฉ ฉาว นักการเมืองไทย 1

How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
ฉะ แฉ ฉาว นักการเมืองไทย
ทีมข่าวการเมืองมติชน
เนื้อหาโดยสังเขป...ประวัติศาสตร์และประสบการณ์ใน ฉะ แฉ ฉาว เป็นการเล่าเรื่องราวทางการเมืองผ่านปากคำของนักการเมือง นายทหาร และตำรวจ ผู้ซึ่งเคยมีอำนาจในบ้านเมืองอย่างหลากหลายแง่มุม ทั้งเรื่องที่ฉาวโฉ่ เรื่องที่เป็นแง่มุมที่น้อยคนจะเคยรู้ รวมถึงเรื่องราวของการเสียสละยอมตน และการเสี่ยงภัยเพื่อชาติตลอดจนเรื่องอันอาจเคยเป็นความในใจของบางคนและบางสถานการณ์      (บางส่วนจากคำนำ สนพ.)สารบัญ1. พฤษภาทมิฬ-ความจริงที่สูญหาย
2. การเมือง “ต่างมิติ-ไร้มิติ
3. นักการเมือง “ต้องคำสาป”
4. เบื้องหลังปฏิบัติการลับ
5. พันธนาการใน “ความทรงจำ”คำนิยมสุรยุทธ์ จุลานนท์, พล.อ.; อาทิตย์ อุไรรัตน์, ดร.; เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ดร.
Year:
2006
Edition:
4
Publisher:
มติชน
Language:
thai
ISBN 10:
9743237461
ISBN 13:
9789743237461
Series:
ฉะ แฉ ฉาว
File:
PDF, 24.23 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2006
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Begin your journey into the world of knowledge! Check out the Preview and access other features