Main ลงเรือแป๊ะ

ลงเรือแป๊ะ

How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย รับรู้ทุกปรากฏการณ์ตั้งแต่ยุค คสช.เป็นรัฐบาล 5 ปี
นับแต่ก้าวแรกของ “รัฐบาลประยุทธ์ 1” ที่ย่างเหยียบเข้ามาในสนามการเมืองหลังการรัฐประหารยึดอำนาจปี 2557 จนกระทั่งมีการเลือกตั้งปี 2562 และการมาถึงของ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” โดยผู้เขียนแกะกระเทาะเรื่องราวต่างๆ ออกมาเป็นบทบันทึกด้วยลีลานักเขียนที่ช่ำชองได้อย่างน่าสนใจ เปรียบเทียบการร่วมทำงานทางการเมืองที่ผ่านมาว่าเสมือน “ลงเรือแป๊ะ” ลงเรือแล้วก็ต้องตามใจแป๊ะ(ผู้นำรัฐบาล) ผู้เขียนมีหน้าที่แนะนำข้อมูลต่างๆ ส่วน "รัฐนาวา" ลำนี้จะฟันฝ่าเกลียวคลื่นแห่งปัญหาด้านต่างๆ ไปได้อย่างไร มีบุคคลต่างๆ เข้ามาช่วยพายเรือแป๊ะนี้ยังไง ล้วนมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่อ่านสนุก ไม่เคร่งเครียด อีกทั้งผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจะมุ่งไปทางไหน
Volume:
4
Year:
2019
Edition:
5
Publisher:
มติชน
Language:
thai
ISBN 10:
9740216773
ISBN 13:
9789740216773
Series:
เรื่องเล่าจากเนติบริกร
File:
PDF, 54.69 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2019
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Begin your journey into the world of knowledge! Check out the Preview and access other features